Privacyverklaring

Verklaring voor de bescherming van privé-gegevens door BE-Trans

Wij danken u voor het vertrouwen dat u in ons stelt om ons uw persoonsgegevens ter beschikking te stellen. Wij achten het onze plicht om zorgvuldig met uw privé-gegevens om te gaan. Het is onze intentie om als een goed huisvader uw privé-gegevens op een veilige en respectvolle wijze te beheren.

Deze verklaring is van toepassing op iedereen die zich in contact stelt met BE-Trans en zijn/haar persoonsgegevens aan BE-Trans bezorgt. Wanneer u ons een bericht bezorgt, is het mogelijk dat wij uw bericht en/of gegevens verwerken. In sommige gevallen vragen wij u om verdere persoonsgegevens die voor de betreffende situatie relevant zijn. Wij beperken ons tot de strikt noodzakelijke gegevens om een goede dienstverlening te kunnen bieden. Uw gegevens kunnen worden opgeslagen op de servers van BE-Trans die beveiligd zijn. BE-Trans zal uw persoonsgegevens steeds vertrouwelijk en met de grootste zorg behandelen. Het is mogelijk dat BE-Trans, in de context van onze dienstverlening, uw gegevens deelt met derden.

Het verwerken van persoonsgegevens betekent onder meer het verzamelen, vastleggen, bewaren, ordenen, actualiseren, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, combineren en verwijderen ervan.

BE-Trans verwerkt persoonlijke identificatie gegevens, financiële identificatiegegevens, electronische identificatiegegevens en beroepsmatige identificatiegegevens. Deze persoonsgegevens kunnen verwerkt worden voor volgende doeleinden : klantenadministratie, leveranciersadministratie, boekhoudkundige verwerkingen, aanwerving van personeel, personeelsadministratie, loonadministratie, beheer van geschillen, de uitvoering van overeenkomsten, verzekeringsadministratie, detacheringsverplichtingen, camerabewaking en commmerciële en marketingacties.

Wanneer u ons zelf gegevens overmaakt voor een offerte- of infoaanvraag zullen wij uw gegevens verwerken met het oog op het beantwoorden van uw vraag, het bezorgen van offertes, het voorbereiden, maken en uitvoeren van een contract of om u te contacteren voor het aanbod van een nieuwe dienst, een marketing- of commerciële actie.

Wanneer BE-Trans een gerechtvaardigd belang heeft voor het verwerken van uw persoonsgegevens, zal BE-Trans steeds streven naar een evenwicht tussen het belang voor BE-Trans en de bescherming van uw privé-gegevens.

Uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan ondernemingen waarmee samengewerkt wordt in het kader van de activiteiten van BE-Trans of aan de bevoegde overheden of aan instanties in het kader van wettelijke en reglementaire verplichtingen.

BE-Trans verwerkt geen gegevens over raciale of etnische afkomst, politieke opvattingen, seksuele voorkeuren en gezondheid.

Voor de beveiliging van onze IT-systemen die uw persoonsgegevens bevatten, zijn er passwoorden, harddisk encryptiesoftware , firewalls, antivirus en toegangscontroles aan de gebouwen van BE-Trans. Bovendien doen wij een beroep op een extern gespecialiseerde IT-ondersteuningsfirma die instaat voor de veiligheid van het BE-Trans netwerk, IT-infrastructuur en informatiesystemen.

Mocht zich desondanks toch een gegevenslek voordoen met ongunstige gevolgen voor uw persoonsgegevens, zal BE-Trans u contacteren conform de door de wet voorziene bepalingen en zal BE-Trans de Gegevensbechermingsautoriteit tijdig inlichten.

Als privé-persoon heeft u het recht om van BE-Trans te weten of BE-Trans uw persoonsgegevens verwerkt, wat de oorsprong is van deze gegevens, welke verwerkingen ermee gebeuren en waarvoor uw persoonsgegevens verwerkt worden. U heeft bovendien het recht om onvolledige, foutieve of verouderde persoonsgegevens te laten wijzigen of om uw persoonsgegevens beperkt te laten verwerken of te laten verwijderen. Sommige info mag van rechtswege niet onmiddellijk verwijderd worden. Wij zullen u desgevallend inlichten tot wanneer wij bij wet verplicht zijn om deze informatie bij te houden. Wij houden uw gegevens bij tot op het moment waarop wij in kennis worden gesteld dat uw relatie met ons een einde heeft genomen, tenzij er een wettelijke bewaartermijn geldt. Bovendien heeft u het recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens.

Om uw persoonsgegevens up-to-date te houden, vragen wij u om ons elke wijziging te melden.

Indien u vindt dat BE-Trans uw persoonsgegevens niet op een correcte manier heeft verwerkt, gelieve hierover eerst contact te nemen met BE-Trans om samen een oplossing uit te werken. De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens bij BE-Trans is Domin Van Hemelen (domin.vanhemelen@be-trans.be, 014/57.50.03). Dit zonder afbreuk te doen aan uw recht om klacht neer te leggen bij de gegevensbeschermingsautoriteit (commission@privacycommission.be) die dan zal bemiddelen in het betreffende conflict.

DVH 12.07.2018

transport europe

BE-TRANS OP VAKBEURS TOP TRANSPORT EUROPE IN MARSEILLE

Op 12 en 13 oktober heeft BE-Trans een stand op de vakbeurs Top Transport Europe in Marseille. Deze vakbeurs brengt Europese vervoerders samen met toonaangevende verladers die op zoek zijn naar concrete oplossingen voor hun projecten. BE-Trans hoopt met haar deelname aan de beurs haar internationaal netwerk verder uit te breiden.

Lees meer

jost article main

JOST neemt Be-Trans over

JOST heeft het bedrijf BE-TRANS uit Geel overgenomen. Het bedrijf werd in 1998 opgericht door Bert Vranckx en is voornamelijk gespecialiseerd in het internationaal wegtransport van containers in "one way".

Lees meer

transportbeurs2021

BE-TRANS OP TRANSPORT & LOGISTICS VAKBEURS 2021

Op 19, 20 en 21 oktober 2021 zijn BE-Trans en BE-Logistics weer aanwezig op Transport & Logistics in Antwerp Expo. Transport & Logistics Antwerpen is een vakbeurs die professionals samenbrengt uit deelsectoren zoals transport, logistics, opslag en behandeling van goederen, datacommunicatie en software.

Lees meer

vakbeurs 2019

BE-Trans op Transport & Logistics vakbeurs

Op 15, 16 en 17 oktober 2019 zijn BE-Trans en BE-Logistics aanwezig op Transport & Logistics. Op deze vakbeurs in Antwerp Expo staan belangrijke spelers binnen transport, logistiek, distributie, opslag & behandeling van goederen, datacommunicatie en software in de Benelux. U kan BE-Trans en BE-Logistics bezoeken op stand 2032.

Lees meer

BE Trans mei19

BE-Trans trekt ten strijde tegen dodehoekongevallen

De Kempense transporteur BE-Trans stelde een week lang een vrachtwagencombinatie en twee personeelsleden gratis ter beschikking van de middelbare school SILA in Westerlo en GBS De Klimboom in Heultje. Meer dan duizend leerlingen kregen uitleg over de dode hoeken van een vrachtwagen.

Lees meer

BeTrans LZV 185

Eerste lzv BE-Trans pendelt tussen haven Antwerpen en Kempen

Een lzv (langere en zwaardere vrachtwagen), ook eccombi genoemd, is maximaal 25,25 meter lang en 60 ton zwaar, terwijl een gewone vrachtwagen maximaal 18,75 meter lang is en maximaal 44 ton zwaar mag zijn. “Met een lzv hebben we de mogelijkheid om twee containers tijdens één transport mee te nemen.

Lees meer

sqas assessed company logo

BE-Trans behaalt SQAS certificaat

SQAS (Safety and Qualitiy Assesment Systems) is een kwaliteitsnorm die CEFIC (European Chemical Industry Council) heeft ontwikkeld. Aan de hand van een vragenlijst en een onafhankelijke audit worden dienstverleners gescoord op hun acties met betrekking tot organisatie, kwaliteit, veiligheid en milieu.  

Lees meer

Vakbeurs TL 2018 uitgelicht

BE-Trans op Transport & Logistics vakbeurs

Op 6, 7 en 8 november 2018 zijn BE-Trans en BE-Logistics aanwezig op Transport & Logistics. Deze vakbeurs staat bekend als het ontmoetingsplatform binnen de logistieke sector waar zaken doen en netwerken centraal staan. Daarnaast zijn er mogelijkheden om kennis en inspiratie op te doen tijdens het seminarprogramma.

Lees meer

BE Trans logo ISO aug18 43052

BE-LOGISTICS behaalt ISO 9001-certificaat

ISO 9001 is een internationaal erkende norm op het gebied van kwaliteitsmanagement. De norm wordt gepubliceerd door de International Organization for Standardization. Het ISO 9001-certificaat wordt uitgereikt door een onafhankelijke instelling na audits die aantonen dat een organisatie op alle vlakken aan de kwaliteitseisen van de ISO 9001-norm voldoet.Het behalen...

Lees meer

AEO logo

BE-Logistics krijgt een AEO-vergunning

Vanaf deze maand is BE-LOGISTICS houder van een AEO-vergunning. Hierdoor genieten wij van douanevereenvoudigingen en kunnen we een betere veiligheid van de zendingen garanderen. Concreet betekent dit:

Lees meer

Be trans event 14052017 56

BE-Trans (Truck ICT Award): vereenvoudiging administratie verhoogt productie met minder personeel

BE-Trans uit Geel investeerde de afgelopen jaren enorm veel in IT en mag zich dus terecht de winnaar van de Truck ICT Award noemen. “Ik geloof al lang niet meer in het verhaal van de transporteur met een aantal trucks achteraan in zijn schuur”, vertelt CEO Bert Vranckx aan Truck...

Lees meer

Be trans event 14052017 240 opt

BE-Trans Family Day - de foto's

Lees meer

BE Trans Family Day uitnodiging

BE-Trans Family Day

Op zondag 14 mei opent het nieuwe BE-Trans complex. Op de vroegere Alcatel site werd er ijverig gewerkt aan het pand van 10.000m². Hierin zijn de nieuwe kantoren van BE-Trans en de magazijnen van BE-Logistics ondergebracht.

Lees meer

Schermafbeelding 2017 05 12 om 13.57.11

Trendsetter in Logistics

Lees meer

Betrans vloot 4

Truck ICT Award

BE-Trans is eind februari in de prijzen gevallen tijdens de Transport & Logistics Awards. Na jarenlang fors te investeren in haar ICT-oplossingen mocht BE-Trans de Truck ICT Award in ontvangst nemen.

Lees meer

BE Trans DAF trekker opt

100 DAF XF Euro 6-voertuigen voor BE-Trans

Tussen 2008 en 2012 verdubbelde BE-Trans haar wagenpark alsook het omzetcijfer en de winst. Hetzelfde geldt voor de periode tussen 2012 en 2016: BE-Trans heeft in die periode 100 nieuwe DAF XF 440 Euro 6-voertuigen ingezet. Na deze aankoop telt het wagenpark meer dan 170 trekkers.

Lees meer

Wenst u meer informatie?

Contacteer ons