Șasiuri

betrans 39 opt

Șasiuri de 20pc (picioare): Acesta este un șasiu pe care pot fi transportate numai containere de 20pc

Șasiuri de 30 pc: Acesta este un șasiu pe care pot fi transportate containere de 20 pc sau de 30 pc 

Șasiuri de 40pc (HC): Acesta este un șasiu pe care pot fi transportate containere de 40pc,  containere 40pc HC sau 2x20 pc. Acest șasiu nu poate fi dedublat deoarece în cazul în care se transportă containere de 2x20pc, un container va sta pe șasiu cu ușile în față, iar celălalt cu ușile în spate.

Șasiu polivalent: Pot fi fixate: un container de 20pc, 2x20pc, unul de 30pc, unul de 40pc sau un container HC de 40pc. Acest șasiu este utilizat în mod frecvent la transportul de containere, deoarece acesta poate fi ajustat pe loc, în funcție de containerul ce urmează a fi transportat. acest șasiu nu poate fi divizat deoarece, în cazul containerelor de  2x20pc, unul este cu ușile din față și celălalt cu ușile în spate pe șasiu

Șasiu basculant de 20pc: Acesta este un șasiu care poate bascula containere de 20pc.

Șasiuri basculante de 40pc și 40pc HC: Acesta este un șasiu basculant care poate bascula containere de 40pc și containere HC de 40pc 

Șasiu basculant combinat: Acesta este un șasiu pe care pot fi plasate două containere de 20pc pentru a fi basculate. Șasiul poate fi divizat, astfel încât ambele containere , pot fi puse cu ușile în spate pentru încărcare / descărcare la doc. 

Șasiu combinat: Acesta este un șasiu pe care pot fi plasate două containere de 20pc. Șasiul poate fi divizat, astfel încât ambele containere pot fi puse cu ușile în spate pentru încărcare / descărcare la doc.

Genset: Containerul de 20pc  sau 40pc sau 40HC frigorific este menținut la o temperatură dorită (rece / caldă) datorită unui agregat. Acest agregat este alimentat cu curent electric de la generatorul nostru (genset).

Parcul auto

Doriți mai multe informații?

Contactați-ne